Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   02466-604-944

Hồ Chí Minh   02866-844-244

Hải Phòng   02258-831-858

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ TRƯỜNG ANH NGỮ E-ROOM

truong-anh-ngu-eroom

Phil English xin cập nhật thông tin học bổng đặc biệt từ E-ROOM dành cho các học viên nhập học từ tháng 2/2019 như sau:

Nhập học từ ngày 01/02/2019 đến 05/05/2019

• 04 Tuần: Miễn phí SSP

• 08 Tuần: Học phí 6 tuần + Miễn phí 2 tuần

• 12 Tuần: Học phí 9 tuần + Miễn phí 3 tuần

• 16 Tuần: Học phí 12 tuần + Miễn phí 4 tuần

• 20 Tuần: Học phí 15 tuần + Miễn phí 5 tuần

• 24 Tuần: Học phí 18 tuần + Miễn phí 6 tuần

Nhập học từ ngày 06/05/2019 đến 31/08/2019

• 08 Tuần: Học phí 7 tuần + Miễn phí 1 tuần

• 12 Tuần: Học phí 10 tuần + Miễn phí 2 tuần

• 16 Tuần: Học phí 13 tuần + Miễn phí 3 tuần

• 20 Tuần: Học phí 15 tuần + Miễn phí 5 tuần

• 24 Tuần: Học phí 18 tuần + Miễn phí 6 tuần

Chi tiết về trường EROOM: https://philenglish.net/school/truong-anh-ngu-e-room/

Theo nguồn: Phil English

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube