Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS TẠI HELP

Nhằm cải thiện chất lượng dạy và học, cũng như đem đến một sự chuẩn bị toàn diện cho học viên trước khi bước vào chương trình luyện thi học thuật chuyên sâu tại trường Anh ngữ HELP Martin, Trường Anh ngữ HELP quyết định nâng cấp chương trình luyện thi và cách thức tổ chức giảng dạy.

Từ 17/4/2017, học xá HELP ClarkHELP Longlong sẽ nâng cấp khóa học Pre-Test course (Khóa học tiền đề luyện thi) thành khóa học Test course (Khóa học Luyện thi) cơ bản.

Với sự thay đổi này, các khóa học luyện thi tại HELP sẽ được sắp xếp lại như sau:

Học xá Yêu cầu đầu vào
Martin 4.0 IELTS
Longlong Cấp độ 2

3.5 IELTS

Clark Cấp độ 1

2.5 IELTS

Với các học viên học tập tại Longlong và Clark, vào thứ 6 của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 của chương trình học, học viên có thể tham gia bài thi thử IELTS, nếu học viên đạt được mức điểm yêu cầu của cấp độ tiếp theo, học viên tự động được chuyển level/chuyển học xá (nhưng học viên có quyền từ chối).

Để được tham gia vào các khóa học này, học viên cần đạt được mức điểm IELTS theo như yêu cầu đầu vào ở mỗi khóa học và mỗi cấp độ.

Theo cùng với việc sắp xếp và phân chia lại khóa học, cách thức tổ chức của khóa học luyện thi mới ở Longlong và Clark cũng thay đổi. Cụ thể:

Khóa học cũ Khóa học mới
Lớp học 1-1

– Reading: Chương trình IELTS

– Listening: Chương trình IELTS

– Writing: Chương trình ESL

– Speaking: Chương trình ESL

* Các lớp học Reading và Listening được học theo dạng câu hỏi IELTS

– Reading: Chương trình IELTS

– Listening: Chương trình IELTS

– Writing: Chương trình IELTS

– Speaking: Chương trình IELTS

* Tất cả các lớp đều được học theo dạng câu hỏi của IELTS.

Lớp học nhóm ESL Speaking Từ vựng IELTS theo chủ đề và vận dụng
Bài kiểm tra Kiểm tra từ vựng hàng ngày (ESL) Kiểm tra mẫu câu hàng ngày (ESL) Mock test – 2 tuần 1 lần Kiểm tra từ vựng hàng ngày (IELTS) IELTS Mock-test 2 tuần 1 lần
Giáo trình Giáo trình Pre-test course (Listening và Reading) Giáo trình mới cho 4 kỹ năng Reading, Listening, Writing, Speaking
Lớp đặc biệt Bắt buộc tham gia 1 lớp. Bắt buộc tham gia 1 lớp

Với sự nâng cấp toàn diện về khóa học như trên, học phí khóa học sẽ có một khoảng điều chỉnh để hợp lý hóa khóa học phân theo trình độ.

Khóa học cũ Khóa học mới Học phí cũ Học phí mới
Super IELTS (Clark)

IELTS

850USD

820USD

Pre-IELTS (Longlong)

IELTS

780USD

820USD

Trường Anh ngữ HELP sẽ chính thức áp dụng chương trình mới bắt đầu từ đợt nhập học 17/4, tại thời điểm này, học phí mới cũng sẽ được áp dụng cho các học viên đăng ký khóa học này.

Với các học viên đăng ký chương trình Pre-test tại HELP Longlong hoặc IELTS tại HELP Clark, trường sẽ nâng cấp khóa học của học viên lên khóa học mới, mà không thu thêm chi phí chênh lệch hoặc hoàn lại phần học phí chênh lệch tới học viên.

Tính từ thời điểm gửi thông tin này, HELP sẽ chính tức áp dụng mức học phí mới cho các học sinh nhập học từ thời điểm ngày 17/4/2017

Theo nguồn: Phil English

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube