Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA PINES VỀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ (ÁP DỤNG TỪ THÁNG 8/2019)

Trường Anh ngữ quốc tế PINES (PINES Main và PINES Chapis) đã thông báo sẽ có những thay đổi ở trường từ ngày 1/8/2019. Vì vậy nếu bạn sắp nhập học tại PINES, bạn hãy lưu ý những vấn đề sau:

1. Đổi ngày nhập học sau khi đã đăng ký

→ Phát sinh phí đổi ngày (Vui lòng liên hệ với tư vấn viên để biết thông tin chi tiết)

2. Phân chia trình độ tại campus Main và Chapis

→ PINES phân chia trình độ học viên từ 1 đến 10 (1 là cơ bản nhất, những người mới bắt đầu).

Trước đây, học viên từ Level 1 đến Level 5 sẽ học tại PINES Main và từ Level 6 đến Level 10 sẽ học tại PINES Chapis.

Tuy nhiên từ tháng 8/ 2019 trở đi, cơ sở PINES Main sẽ mở thêm Level 6 và từ ngày 2/1/2020, Level 6 chính thức chuyển hoàn toàn sang cơ sở PINES Main. PINES Chapis chỉ nhận học viên có trình độ từ Level 7 đến Level 10.

3. Chuyển đổi khoá học

→ Khoá học Pre IELTS và Pre TOEIC được tổ chức ở PINES Chapis sẽ được chuyển sang cơ sở PINES Main.

Trường PINES Chapis chỉ nhận học viên IELTS/ TOEIC từ trình độ trung và cao cấp. Học viên muốn nhập học IELTS/ TOEIC tại PINES Chapis phải vượt qua bài phỏng vấn qua Skype trước khi nhập học.

Nếu học viên không vượt qua bài phỏng vấn này thì sẽ được yêu cầu học khóa Pre IELTS/ Pre TOEIC hoặc ESL tại PINES Main trước khi chuyển sang Chapis.

4. Về việc chuyển phòng khi chuyển campus

→ Khi chuyển từ PINES Main sang Chapis thì dù bạn có đăng ký phòng đơn hay phòng đôi ở PINES Main thì cũng chưa chắc bạn được ở cùng loại phòng này tại Chapis.

※ Lý do: PINES Chapis có số lượng phòng đơn và phòng đôi rất hạn chế. Chi phí chênh lệch khi thay đổi loại phòng sẽ được hoàn lại cho học viên.

5. Về khoá Premium ESL 7

→ Khoá học Premium ESL trước đây, học viên có thể chọn 2 giáo viên nổi tiếng của trường nhưng hiện tại thì chỉ được chọn 1 mà thôi.

Theo nguồn: Phil English

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube