Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

NGÀY NHẬP HỌC TRONG NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG CEBU BLUE OCEAN

Trường Anh ngữ Cebu Blue Ocean có lịch đón học viên chính thức 2 tuần/ lần. Vì vậy thời gian có thể đăng ký học cũng được quy định là từ 2 tuần, 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần, 12 tuần… Bạn không thể đăng ký lẻ số tuần.

Dưới đây là lịch đón học viên tại sân bay của trường trong năm 2020, diễn ra vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật (2 tuần/ lần)

• Tháng 1: Ngày 4 (Thứ Bảy), ngày 5 (Chủ Nhật), 18 (Thứ Bảy), 19 (Chủ Nhật).

• Tháng 2: Ngày 1 (Thứ Bảy), ngày 2 (Chủ Nhật), ngày 15 (Thứ Bảy), ngày 16 (Chủ Nhật), ngày 29 (Thứ Bảy).

• Tháng 3: Ngày 1 (Chủ Nhật), ngày 14 (Thứ Bảy), ngày 15 (Chủ Nhật), ngày 28 (Thứ Bảy), ngày 29 (Chủ Nhật).

• Tháng 4: Ngày 11 (Thứ Bảy), ngày 12 (Chủ Nhật), ngày 25 (Thứ Bảy), ngày 26 (Chủ Nhật).

• Tháng 5: Ngày 9 (Thứ Bảy), ngày 10 (Chủ Nhật), ngày 23 (Thứ Bảy), ngày 24 (Chủ Nhật).

• Tháng 6: Ngày 6 (Thứ Bảy), ngày 7 (Chủ Nhật), ngày 23 (Thứ Bảy), ngày 24 (Chủ Nhật).

• Tháng 7: Ngày 4 (Thứ Bảy), ngày 5 (Chủ Nhật), ngày 18 (Thứ Bảy), ngày 19 (Chủ Nhật).

• Tháng 8: Ngày 1 (Thứ Bảy), ngày 2 (Chủ Nhật), ngày 15 (Thứ Bảy), ngày 16 (Chủ Nhật), ngày 29 (Thứ Bảy), ngày 30 (Chủ Nhật).

• Tháng 9: Ngày 12 (Thứ Bảy), ngày 13 (Chủ Nhật), ngày 26 (Thứ Bảy), ngày 27 (Chủ Nhật).

• Tháng 10: Ngày 10 (Thứ Bảy), ngày 11 (Chủ Nhật), ngày 24 (Thứ Bảy), ngày 25 (Chủ Nhật).

• Tháng 11: Ngày 7 (Thứ Bảy), ngày 8 (Chủ Nhật), ngày 21 (Thứ Bảy), ngày 22 (Chủ Nhật).

• Tháng 12: Ngày 5 (Thứ Bảy), ngày 6 (Chủ Nhật), ngày 19 (Thứ Bảy), ngày 20 (Chủ Nhật).

*Lịch trên áp dụng cho tất cả các khoá học trừ khoá IELTS đảm bảo. Đối với khoá IELTS đảm bảo xin vui lòng liên hệ với tư vấn viên của chúng tôi.

* Trường đón tại sân bay Mactan, Cebu vào thứ bảy, Chủ Nhật 2 tuần/ lần. Chi phí 800 Peso. Thời gian đón là từ 9:00 sáng thứ Bảy đến nửa đêm Chủ Nhật. Nếu đón ngoài khung giờ này thì phí đón là 1,000 Peso.

* Nếu bạn đến vào thứ Bảy, bạn sẽ kiểm tra đầu vào vào chiều Chủ Nhật, định hướng vào sáng thứ Hai. Các lớp học thường xuyên sẽ bắt đầu vào chiều thứ Hai.

* Nếu bạn đến sau chiều Chủ Nhật, bạn sẽ kiểm tra đầu vào vào thứ Hai. Lớp học sẽ bắt đầu từ thứ Ba.

* Về nguyên tắc: Học viên đến thứ Bảy sẽ rời đi vào thứ Bảy.

Tham khảo thông tin về trường: https://philenglish.net/school/truong-anh-ngu-cboa/

Theo nguồn: Phil English

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube