Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

MONOL – THAY ĐỔI VỀ CHI PHÍ CHUYỂN ĐỔI LỚP HỌC VÀ LỚP HỌC BỔ SUNG

Chi phí thay đổi lớp học của MONOL từ lớp nhóm thành lớp 1:1 và thêm lớp 1:1 như sau:

Khoá học Nội dung Chi phí 4 tuần
ESL Đổi lớp nhóm thành lớp 1:1 70 USD
Thêm lớp 1:1 130 USD
Thêm lớp 1:1 (dành cho bố mẹ du học cùng con cái) 150 USD
TOEIC, IELTS, Business Đổi lớp nhóm thành lớp 1:1 85 USD
Thêm lớp 1:1 145 USD
Thêm lớp 1:1 (dành cho bố mẹ du học cùng con cái) 180 USD

• Các lớp học của cha mẹ khi du học cùng con cái có mức phí cao hơn sẽ có thể chuyển nhượng tiết cho con cái của mình.

• Học viên không thể yêu cầu tăng thêm lớp nhóm khi theo học tại MONOL.

• Chi phí chênh lệch, đổi lớp này sẽ được thanh toán trực tiếp tại văn phòng trường.

Tham khảo thông tin về trường: https://philenglish.net/school/truong-anh-ngu-monol/

Theo nguồn: Phil English

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube