Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

LỊCH THI IELTS CHÍNH THỨC NĂM 2018 TẠI HELP MARTIN

HELP Martin là hội đồng thi IELTS chính thức của tổ chức IDP tại thành phố Baguio. Để có thể đăng ký thi IELTS trực tiếp tại trường học viên vui lòng đăng ký trước 3 tuần kể từ ngày dự thi chính thức.

Dưới đây là lịch thi IELTS chính thức năm 2018 tại Baguio. Lịch thi IELTS tại HELP Martin sẽ có nền màu xanh, còn lại là được tổ chức tại các địa điểm khác trong thành phố Baguio

Ngày thi Tổ chức Hình thức Lệ phí
13/1/2018 British Council Academic 9, 780 PHP
20/1/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
20/1/2018 IDP Academic/General 9, 780 PHP
20/2/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
10/2/2018 IDP Academic/General 9, 780 PHP
15/3/2018 British Council Academic 9, 780 PHP
24/3/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
24/3/2018 IDP Academic/General 9, 780 PHP
21/4/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
21/4/2018 IDP Academic/General 9, 780 PHP
5/5/2018 British Council Academic 9, 780 PHP
24/5/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
24/5/2018 IDP Academic/General 9, 780 PHP
30/6/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
30/6/2018 IDP Academic/General 9, 780 PHP
21/7/2018 British Council Academic 9, 780 PHP
28/7/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
18/8/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
15/9/2018 British Council Academic 9, 780 PHP
29/9/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
27/10/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
10/11/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP
17/11/2018 British Council Academic 9, 780 PHP
15/12/2018 British Council Academic/General 9, 780 PHP

Chi tiết về HELP Martin: https://philenglish.net/school/truong-anh-ngu-help-martin/

Theo nguồn: Phil English

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube