Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

C21 TỔ CHỨC KHOÁ HỌC THEO TRÌNH ĐỘ HỌC VIÊN

Với kinh nghiệm dạy học 18 năm , C21 đã thiết lập và vận hành một chương trình giảng dạy tối ưu phù hợp với trình độ của từng học sinh.

Các khóa học và tài liệu giảng dạy được phân chia từ cấp độ sơ cấp C1 đến cấp độ nâng cao C16-18. Chủ đề của bài tập tiểu luận hàng ngày giao cho học viên cũng được xác định theo trình độ tiếng Anh của chính học viên đó.

Level Small Group Writing
C18 Debate 3 Speech 2 Screen English 2 IELTS Topics
C17 Debate 2 Speech 2 Screen English 1
C16 Debate 2 Speech 1 Screen English 1
C15 Debate 1 Speech 1 Listening CNN
C14 Debate 1 Situation 2 Listening CNN
C13 Discussion 1 Situation 1 Listening 4 TOEIC Topics
C12 Discussion 1 Story Telling Listening 4
C11 Discussion intro Story Telling Listening 3
C10 Discussion intro Pre-Strong Telling Listening 3
C9 BSSC 3 PPE 3 Listening 2 Suggested Topics
C8 BSSC 3 PPE 3 Listening 2
C7 BSSC 2 PPE 2 Listening 1
C6 BSSC 2 PPE 2 Listening 1
C5 BSSC 1 PPE 1 Listening intro Daily Diary
C4 BSSC 1 PPE 1 Listening intro
C3 BSSC intro PPE intro 123 Listening
C2 BSSC intro PPE intro 123 Listening
C1 Not recommended N.R
Level One on One
C18 Speaking proficiency Speaking proficiency Speaking & Vocabulary Analytical Reading Mimicry IELTS Topics
C17 Speaking proficiency Speaking proficiency Speaking & Vocabulary Analytical Reading Mimicry
C16 Speaking accuracy Speaking accuracy Speaking & Vocabulary Reading fluency accuracy 100% Mimicry
C15 Speaking accuracy Speaking accuracy Speaking & Vocabulary Reading fluency accuracy 100% Mimicry
C14 Speaking accuracy Speaking accuracy Speaking & Vocabulary Reading fluency accuracy 100% Mimicry
C13 Speaking basic accuracy Speaking basic accuracy Speaking & Vocabulary Reading fluency 20% / accuracy 80% Mimicry TOEIC Topics
C12 Speaking basic accuracy Speaking basic accuracy Speaking & Vocabulary Reading fluency 20% / accuracy 80% Mimicry
C11 Speaking basic accuracy Speaking basic accuracy Speaking & Vocabulary Reading fluency 50% / accuracy 50% Mimicry
C10 Speaking basic accuracy Speaking basic accuracy Speaking & Vocabulary Reading fluency 50% / accuracy 50% Mimicry
C9 Speaking fluency Speaking fluency Speaking & Vocabulary Reading fluency 60% / accuracy 40% Mimicry Suggested Topics
C8 Speaking fluency Speaking fluency Speaking & Vocabulary Reading fluency 60% / accuracy 40% Mimicry
C7 Speaking fluency Speaking fluency Speaking & Vocabulary Reading fluency 70% / accuracy 30% Mimicry
C6 Speaking fluency Speaking fluency Speaking & Vocabulary Reading fluency 70% / accuracy 30% Mimicry
C5 Speaking survival English Speaking situation 101 Speaking & Vocabulary Reading fluency 80% / accuracy 20% Mimicry Daily Diary
C4 Speaking survival English Speaking situation 101 Speaking & Vocabulary Reading fluency 80% / accuracy 20% Mimicry
C3 Speaking survival English Speaking situation 101 Vocabulary Reading fluency 100% Mimicry
C2 Speaking survival English Speaking situation 101 Vocabulary Reading fluency 100% Mimicry
C1 Speaking survival English Speaking situation 101 Vocabulary Reading fluency 100% Mimicry N.R

・l BSSC(Basic Sentence Structure Course) là các lớp cải thiện ngữ pháp, đọc và viết, nâng cao lượng từ vựng  và cải thiện kỹ năng đàm thoại trong giao tiếp.

・l PPE(Pattern Practice English) Học các mẫu cần thiết cho cuộc trò chuyện. Học sinh sẽ được cung cấp 300 mẫu hội thoại, tùy theo trình độ của từng người.

Tham khảo thông tin về trường: https://philenglish.net/school/truong-anh-ngu-c21/

Theo nguồn: Phil English

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube