Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   02466-604-944

Hồ Chí Minh   02866-844-244

Hải Phòng   02258-831-858

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN, QUẢN LÝ TRƯỜNG

Hàng tháng chúng tôi tổ chức các chuyến tham quan các trường Anh ngữ, lắng nghe ý kiến của các giáo viên, quản lý của trường.

Đây là mục tóm tắt lại những bài phỏng vấn hiệu trưởng trường, nhân viên trường, quản lý học viên, các giáo viên đang giảng dạy tại trường trong thời gian Phil English ghé thăm trường ở Philippines.

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube