Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

THÔNG BÁO CỦA HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ANH NGỮ Ở BAGUIO (BESA)

Hiệp hội các trường Anh ngữ ở Baguio gọi là BESA đưa ra mức thường 500 đến 1000 USD cho những ai báo cáo chính xác về việc vi phạm mức chiết khấu mà Hiệp hội đã quy định.

Số tiền thưởng

Tiền thường sẽ là từ 500 đến 1000 USD tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của nội dung vi phạm được báo cáo. Tuy nhiên tối thiểu là 500 USD.

Quy tắc chiết khấu của các trường ở Baguio

Tất cả các trường Anh ngữ ở Baguio đều áp dụng mức chiết khấu tối đa là 10% học phí, không có ngoại lệ khác.

Để thông báo việc vi phạm xin vui lòng liên hệ

Hiệp hội các trường ở Baguio vietnam@besaphil.com

Theo nguồn: Phil English

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube