Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

LỊCH TRÌNH BAY DU HỌC HÈ PHILIPPINES 2019

Chương trình trại hè tiếng Anh tại Philippines đã chính thức được khởi động từ những ngày cuối năm 2018. Để giúp quý phụ huynh nắm bắt được thông tin chính xác cũng như chủ động được các hành trình của mình trong quá trình cho con tham gia trại hè tiếng Anh thì Phil English xin được cập nhật lịch bay bay của các trại hè 2019 tại Philippines như sau:

HÀNH TRÌNH BAY TRẠI HÈ 2019 TẠI MANILA, CLARK, CEBU, BAGUIO

Thời gian học: 2 tuần, 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần.

Ngày Khai giảng: 27/5/2019, 03/06/2019, 17/6/2018, 01/07/2019

– Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

– Khởi hành đợt 2: Ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc: 30/06/2019

– Khởi hành đợt 3: Ngày 17/06/2019 – Ngày kết thúc: 14/07/2019

– Khởi hành đợt 4: Ngày 01/07/2019 – Ngày kết thúc: 28/07/2019

Khóa học 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Khóa học 8 tuần: Khởi hành ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc 28/07/2019

 HA NOI – MANILA, CLARK, CEBU

Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (07:40 – 09:20)

Finish 4 weeks

(Jun 23 – Ngày 23/6)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (07:40 – 09:20)

Finish 8 weeks

(Jul 21 – Ngày 21/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khởi hành đợt 2: Ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc: 30/06/2019

Departure

(Jun 3 – Ngày 3/6)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (07:40 – 09:20)

Finish 4 weeks

(Jun 30 – Ngày 30/6)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc 28/07/2019

Departure

(Jun 3 – Ngày 3/6)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (07:40 – 09:20)

Finish 8 weeks

(Jul 28 – Ngày 28/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khởi hành đợt 3: Ngày 17/06/2019 – Ngày kết thúc: 14/07/2019

Departure

(Jun 17 – Ngày 17/6)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jul 14 – Ngày 14/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khởi hành đợt 4: Ngày 01/07/2019 – Ngày kết thúc: 28/07/2019

Departure

(Jul 1 – Ngày 1/7)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jul 28 – Ngày 28/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

HO CHI MINH – MANILA, CLARK, CEBU

Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (07:40 – 09:20)

Finish 4 weeks

(Jun 23 – Ngày 23/6)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (07:40 – 09:20)

Finish 8 weeks

(Jul 21 – Ngày 21/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khởi hành đợt 2: Ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc: 30/06/2019

Departure

(Jun 3 – Ngày 3/6)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (07:40 – 09:20)

Finish 4 weeks

(Jun 30 – Ngày 30/6)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc 28/07/2019

Departure

(Jun 3 – Ngày 3/6)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (07:40 – 09:20)

Finish 8 weeks (Jul 28 – Ngày 28/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khởi hành đợt 3: Ngày 17/06/2019 – Ngày kết thúc: 14/07/2019

Departure

(Jun 17 – Ngày 17/6)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jul 14 – Ngày 14/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khởi hành đợt 4: Ngày 01/07/2019 – Ngày kết thúc: 28/07/2019

Departure

(Jul 1 – Ngày 1/7)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jul 28 – Ngày 28/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

HÀNH TRÌNH BAY TRẠI HÈ 2019 TẠI BACOLOD

Khởi hành Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Khóa học 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

 HA NOI – BACOLOD

Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Departure
(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – BACOLOD

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 485 (09:10 – 10:35)

Finish 4 weeks
(Jun 23 – Ngày 23/6)

Trip

BACOLOD – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 478 (17:15 – 18:40)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Departure
(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – BACOLOD

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 485 (09:10 – 10:35)

Finish 8 weeks
(Jul 21 – Ngày 21/7)

Trip

BACOLOD – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 478 (17:15 – 18:40)

5J 744 (21:55 – 00:30)

HO CHI MINH – BACOLOD

Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – BACOLOD

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 485 (09:10 – 10:35)

Finish 4 weeks

(Jun 23 – Ngày 23/6)

Trip

BACOLOD – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 478 (17:15 – 18:40)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – BACOLOD

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 485 (09:10 – 10:35)

Finish 8 weeks

(Jul 21 – Ngày 21/7)

Trip

BACOLOD – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 478 (17:15 – 18:40)

5J 751 (22:45 – 00:20)

*Lưu ý:

• Bé tham gia 08 tuần thì gia đình nên xin visa 59 ngày từ Việt Nam (Phil English sẽ hỗ trợ về thủ tục xin visa).

• Bé tham gia 8 tuần thì đặt vé theo hành trình từ 3/6 đến 28/07/2019.

• Phil English sẽ không chịu trách nhiệm đưa đón bé nếu gia đình đặt chuyến bay khác ngày hướng dẫn như trên.

• Đảm bảo hoàn tất đầy đủ các thủ tục trước ngày khởi hành (kiểm tra kỹ hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng).

• Bé từ 15 tuổi được xuất nhập cảnh như người lớn.

Ngoài thông tin về lịch trình bay trên chúng tôi xin được cập nhật các thông tin về thực đơn hàng tuần, các hoạt động ngoại khóa, lịch trình tham quan dã ngoại….một cách chi tiết nhất trong các bài viết sau để phụ huynh nắm rõ lịch trình được diễn ra trong SUMMER CAMP 2019  tại các trường Anh ngữ. Mong quý phụ huynh tiếp tục theo dõi các thông tin về trại hè Philippines 2019 mới nhất được Phil English cập nhật trong các bài viết kế tiếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0901.844.885 (Tại Hà Nội) hoặc 0938.034.089 (Tại Hồ Chí Minh) để được tư vấn miễn phí.

Theo nguồn: Phil English

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube