Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

CHÍNH SÁCH EOP (ENGLISH ONLY POLICY) TẠI FELLA SPARTA

Năm 2020, English Fella sẽ chú trọng vào mảng Academic, rà soát lại các chương trình học, siết chặt tỷ lệ tham gia lớp học của học viên và giáo viên, để đảm bảo tỷ lệ 99.7% giáo viên tham gia lớp học và 99.5% học viên tham gia lớp học đầy đủ, nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng học viên.

Đồng thời nhằm khuyến khích học viên nói tiếng Anh sau giờ học và sử dụng tiếng Anh như một thói quen, English Fella Sparta sẽ thực hiện chính sách “Chỉ nói tiếng Anh – EOP” tại những khu vực cố định.

Quy định về EOP

  1. Khu vực áp dụng EOP: Phòng học, văn phòng và thư viện
  2. Thời gian áp dụng: 24/7 (ngoại trừ giờ ăn trưa và ăn tối)
  3. Đối tượng tham gia: Tất cả giáo viên, quản lý và học viên
  4. Giám sát: Quản lý, quản lý học viên, các giáo viên và giáo viên trưởng

* Các mức phạt vi phạm chính sách EOP sẽ bắt đầu áp dụng đối với các giáo viên và quản lý trường kể từ ngày 06/01/2020.

* Quản lý và giáo viên bắt buộc nói tiếng Anh khi làm việc

* Nhận 3 thẻ EOP sẽ bị một hình phạt

* Giáo viên bị phạt sẽ phải dạy tăng cường một lớp học 50 phút (lớp 1:1/ lớp nhóm) với quản lý vào ngày thứ 7.

* Quản lý bị phạt sẽ phải trực và cập nhật dữ liệu tại thư viện trường.

* Học viên được khuyến khích nói tiếng Anh. Hình phạt không áp đặt, nhưng nếu vi phạm vẫn sẽ bị nhận thẻ EOP.

Chủ đề liên quan

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube