Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

LỊCH THI TOEIC, TOEFL, IELTS NĂM 2018-2019 TẠI PHILIPPINES

lich-thi-toeic-toefl-ielts-nam-2018-tai-philippines

Tất cả các thành phố lớn của Philippines bao gồm thành phố Manila, Cebu, Clark, Baguio đều tổ chức thi TOEIC, TOEFL, IELTS mỗi tháng. Thông thường lịch thi IELTS sẽ được công bố trước ngày thi từ 4 ~ 6 tháng, lịch thi TOEIC, TOEFL sẽ được công bố trước ngày thi 1 tháng.

Hiện nay có một số trường Anh ngữ tại Philippines được lựa chọn là địa điểm thi chính thức. Do đó học viên có thể dễ dàng đăng ký tham gia các kỳ thi chính thức ngay tại trường. Nếu học viên có nguyện vọng thi TOEIC, TOEFL, IELTS tại Philippines thì các trường Anh ngữ sẽ hướng dẫn học viên cách thức đăng ký thi cũng như tìm địa điểm thi thích hợp nhất cho học viên.

Dưới đây là lịch thi TOEIC, TOEFL, IELTS năm 2018 tại Philippines

LỊCH THI TOEIC (LISTENING & READING) NĂM 2018

Ngày Khu vực
9/15(Thứ 7) Cebu, Clark (Pampanga), Makati, Baguio City, Davao
10/13(Thứ 7) Cebu, Clark (Pampanga), Makati, Baguio City, Davao
11/10(Thứ 7) Cebu, Clark (Pampanga), Makati, Baguio City, Davao
12/08(Thứ 7) Cebu, Clark (Pampanga), Makati, Baguio City, Davao

LỊCH THI TOEIC (SPEAKING & WRITING) NĂM 2018 

Ngày Khu vực
9/15(Thứ 7) Cebu, Clark (Pampanga), Makati, Baguio City, Davao
10/13(Thứ 7) Cebu, Clark(Pampanga), Makati, Baguio City, Davao
11/10(Thứ 7) Cebu, Clark(Pampanga), Makati, Baguio City, Davao
12/08(Thứ 7) Cebu, Clark(Pampanga), Makati, Baguio City, Davao

LỊCH THI TOEFL IBT NĂM 2018

Ngày Khu vực
9/2(Thứ 7) Baguio City, Manila, Quezon City
9/8(Thứ 7) Cebu City, Quezon City
9/15(Thứ 7) Baguio City, Laguna
9/29(Thứ 7) Baguio City, Laguna, Cebu City, Makati
10/13(Thứ 7) Baguio City, Laguna, Cebu City, Makati, Manila, Pasig City, Quezon City
10/14(Chủ nhật) Baguio City, Laguna, Cebu City, Makati, Quezon City
10/20(Thứ 7) Laguna, Cebu City, Makati
10/27(Thứ 7) Laguna, Makati
10/28(Chủ nhật) Laguna, Makati
11/4(Chủ nhật) Baguio City, Laguna, Makati, Manila, Pasig City, Quezon City
11/10(Thứ 7) Baguio City, Laguna, Cebu City, Makati, Quezon City
11/17(Thứ 7) Laguna, Cebu City, Makati
11/24(Thứ 7) Laguna, Cebu City, Makati
11/25(Chủ nhật) Laguna, Makati
12/01(Thứ 7) Baguio City, Laguna, Cebu City, Legazpi City, Makati, Manila, Pasig City, Quezon City
12/08(Thứ 7) Baguio City, Laguna, Cebu City, Makati, Quezon City
12/15(Thứ 7) Laguna, Cebu City, Makati
12/16(Chủ nhật) Laguna, Cebu City, Makati

LỊCH THI TOEFL IBT NĂM 2019

Ngày Khu vực
1/5(Thứ 7) Baguio, Cebu City, Legazpi City, Manila, Pasig, Quezon City
1/12(Thứ 7) Laguna, Cebu city, Makati
1/26(Thứ 7) Cebu, Makati
2/2(Thứ 7) Laguna, Cebu city, Makati, Pasig
2/16(Thứ 7) Baguio, Cebu City, Makati, Quezon City
2/23(Thứ 7) Cebu City, Laguna, Cebu City, Makati
3/9(Thứ 7) Baguio, Laguna, Cebu City, Makati, Pasig City, Quezon City
3/30(Thứ 7) Baguio, Laguna, Cebu City, Makati
4/6(Thứ 7) Baguio, Laguna, Cebu City, Makati, Manila, Pasig City, Quezon City
4/13(Thứ 7) Baguio, Laguna, Cebu City, Makati, Quezon City
4/11(Thứ 7) Cebu City, Makati

Lịch thi và hội trường thi TOEFL ở Philippines :https://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

Thông tin về kì thi TOEIC, TOEFL ở Philippines : http://www.hopkins.ph

LỊCH THI BRITISH COUNCIL IELTS NĂM 2018

Ngày Hình thức Khu vực
9/8(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu, Bacolod
9/15(Thứ 7) Academic Manila, Cebu, Baguio
9/29(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu, Baguio, Davao, Pampanga
10/13(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu / Iloilo
10/20(Thứ 7) Academic Manila, Cebu
10/27(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu, Baguio, Davao
11/1(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu, Bacolod
11/10(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu, Baguio, Davao, Pampanga
11/17(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu, Baguio
12/1(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu, Iloilo
12/8(Thứ 7) Academic Manila, Cebu
12/15(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu, Baguio, Davao

Thông tin về kì thi British Council IELTS tại Philippines

https://www.britishcouncil.ph/exam/ielts/dates-fees-locations

LỊCH THI IDP IELTS NĂM 2018

Ngày Hình thức Khu vực
9/8(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu, CDO (Cagayan De Oro), Naga, Lipa, Cabanatuan
9/13(Thứ 5 ) Academic Manila
9/15(Thứ 7) Academic Manila, Cebu City
9/29(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu City, Davao City, Ilo-ilo, Tagaytay
10/11(Thứ 5 ) Academic Manila
10/13(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu City, CDO (Cagayan De Oro), Bacolod, Dipolog City, Pampanga
10/20(Thứ 7) Academic Manila, Cebu City
10/27(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu City, Davao City, Baguio City, Ilo-ilo, Legazpi
11/1(Thứ 5 ) Academic, General Manila, Cebu City, CDO (Cagayan De Oro), Naga, Lipa, Bulucan
11/3(Thứ 7) Academic Manila
11/10(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu City, Davao City, Baguio City, Ilo-ilo, Tagaytay
11/17(Thứ 7) Academic Manila, Cebu City
12/1(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu City, CDO (Cagayan De Oro), Bacolod, Dipolog, Pampanga
12/08(Thứ 7) Academic Manila, Cebu City
12/13(Thứ 5 ) Academic Manila
12/15(Thứ 7) Academic, General Manila, Cebu City, Davao City, Baguio City, Ilo-ilo, Laguna

LỊCH THI TOEFL IBT NĂM 2019

Ngày Hình thức Khu vực
1/5(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Tagaytay, Cagayan de Oro, Naga, Pampanga
1/19(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Davao, Baguio, Iloilo, Lipa
2/2(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Baguio, Tagaytay
2/9(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Bacolod, Cagayan de Oro, Pampanga
2/14(Thứ 5 ) Academic, General Cebu City, Baguio, Iloilo, Laguna
2/23(Thứ 7) Academic Cebu City
3/2(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Cagayan de Oro, Dipolog, Legazpi, Pampanga
3/9(Thứ 7) Academic Cebu City, Baguio, Iloilo
3/14(Thứ 5 ) Academic Cebu City, Cabanatuan
3/23(星期六) Academic, General Cebu City, Baguio, Iloilo, Lipa
4/6(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Bacolod, Cagayan de Oro, Pampanga
4/13(Thứ 7) Academic Cebu City, Baguio
4/27(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Baguio, Iloilo, Laguna
5/4(Thứ 7) Academic, General Cebu City
5/11(Thứ 7) Academic Cebu City, Tagaytay, Cagayan de Oro, Naga, Pampanga
5/23(Thứ 5 ) Academic, General Cebu City, Baguio, Iloilo, Lipa
6/1(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Bacolod, Pampanga
6/13(Thứ 5 ) Academic Cebu City, Baguio, Cagayan de Oro, Iloilo
6/29(Thứ 7) Academic, General Cebu City
7/6(Thứ 7) Academic, General Cebu City
7/18(Thứ 5 ) Academic Cebu City
7/20(Thứ 7) Academic Cebu City
7/27(Thứ 7) Academic, General Cebu City
8/1(Thứ 5 ) Academic, General Cebu City
8/10(Thứ 7) Academic Cebu City
8/17(Thứ 7) Academic, General Cebu City
8/24(Thứ 7) Academic Cebu City
9/7(Thứ 7) Academic, General Cebu City
9/12(Thứ 5 ) Academic Cebu City
9/28(Thứ 7) Academic, General Cebu City
10/10(Thứ 5 ) Academic, General Cebu City
10/12(Thứ 7) Academic, General Cebu City
10/19(Thứ 7) Academic Cebu City
10/26(Thứ 7) Academic, General Cebu City
11/7(Thứ 5 ) Academic Cebu City
11/16(Thứ 7) Academic, General Cebu City
11/23(Thứ 7) Academic Cebu City
11/30(Thứ 7) Academic, General Cebu City
12/7(Thứ 7) Academic, General Cebu City
12/12(Thứ 5 ) Academic Cebu City
12/14(Thứ 7) Academic, General Cebu City

LỊCH THI Computer Delivered IELTS NĂM 2018

<td “>Cebu City<td “>Cebu City<td “>Cebu City<td “>Cebu City

Ngày Hình thức Khu vực
12/4(Thứ 3) Academic, General
12/5(Thứ 5) Academic, General
12/11(Thứ 3) Academic, General
12/12(Thứ 5) Academic, General

LỊCH THI Computer Delivered IELTS NĂM 2019

1/12Academic, GeneralCebu City, Manila

Ngày Hình thức Khu vực
1/8 Academic, General Cebu City, Manila
1/9 Academic, General Cebu City, Manila
1/15 Academic, General Cebu City, Manila
1/22 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
1/23 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
1/25 Academic, General Cebu City, Manila
1/26 Academic, General Cebu City, Manila
1/29 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
1/30 Academic, General Cebu City, Manila
1/31 Academic, General Cebu City, Manila
2/5 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
2/6 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
2/7 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
2/16 Academic, General Cebu City, Manila
2/17 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
2/19 Academic, General Cebu City, Manila
2/20 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
2/21 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
2/26 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
2/27 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
3/5 Academic, General Cebu City, Manila
3/6 Academic, General Cebu City, Manila
3/12 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
3/13 Academic, General Cebu City, Manila
3/16 Academic, General Cebu City, Manila
3/17 Academic, General Cebu City, Manila
3/19 Academic, General Cebu City, Manila
3/20 Academic, General Cebu City, Manila
3/23 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
3/24 Academic, General Cebu City, Manila
3/26 Academic, General Cebu City, Manila
3/27 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio
3/28 Academic, General Cebu City, Manila, Baguio

LỊCH THI UKVI IELTS NĂM 2019

Ngày Hình thức Khu vực
1/5(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
1/12(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
1/17(Thứ 5 ) Academic, General Cebu City, Manila
2/2(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
2/9(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
2/23(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
3/2(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
3/9(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
3/14(Thứ 5 ) Academic Cebu City
4/6(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
4/13(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
4/25(Thứ 5 ) Academic Cebu City, Manila
5/4(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
5/11(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
5/18(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
6/1(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
6/13(Thứ 5 ) Academic Cebu City, Manila
6/22(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
7/6(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
7/18(Thứ 5 ) Academic Cebu City, Manila
7/20(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
8/1(Thứ 5 ) Academic, General Cebu City, Manila
8/10(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
8/24(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
9/7(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
9/12(Thứ 5 ) Academic Cebu City, Manila
9/14(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
10/10(Thứ 5 ) Academic Cebu City, Manila
10/12(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
10/19(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
11/7(Thứ 5 ) Academic, General Cebu City, Manila
11/16(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
11/30(Thứ 7) Academic Cebu City, Manila
12/7(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila
12/12(Thứ 5 ) Academic Cebu City, Manila
12/14(Thứ 7) Academic, General Cebu City, Manila

Thông tin về kì thi IDP IELTS tại Philippines

Bạn chỉ cần click vào “Book IELTS test” của từng khu vực, thông tin chi tiết sẽ được hiển thị.

https://www.idp.com/philippines/ielts/bookatest

BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM SỐ THI TOEFL, TOEIC, IELTS

lich-thi-toeic-toefl-ielts-2018

Lưu ý: Lịch thi vẫn đang được cập nhật

Theo nguồn: Phil English

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube