VP Hà Nội 0466 604 944
VP HCM 0866 844 244
info@philenglish.vn

LỊCH THI TOEIC, TOEFL, IELTS NĂM 2017 TẠI PHILIPPINES

lich-thi

Phil English xin cập nhật lịch thi chính thức TOEIC, TOEFL, IELTS năm 2017 ở một số địa phương tại Philippines

LỊCH THI TOEIC (LISTENING & READING) NĂM 2017 

NgàyKhu vực
14/1 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga), Manila
21/1 (thứ 7)Cebu
4/2 (thứ 7)Manila
11/2 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
18/2 (thứ 7)Cebu
18/3 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga), Manila
25/3 (thứ 7)Cebu
22/4 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
29/4 (thứ 7)Cebu
13/5 (thứ 7)Cebu
20/5 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
10/6 (thứ 7)Cebu
17/6 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
15/7 (thứ 7)Cebu
22/7 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
12/8 (thứ 7)Cebu
19/8 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
16/9 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
23/9 (thứ 7)Cebu
14/10 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
21/10 (thứ 7)Cebu
11/11 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
18/11 (thứ 7)Cebu
9/12 (thứ 7)Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
16/12 (thứ 7)Cebu

LỊCH THI TOEIC (SPEAKING & WRITING) NĂM 2017 

NgàyKhu vực
15/1 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga), Manila
5/2 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga), Manila
18/3 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga), Manila
22/4 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga)
21/5 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga)
17/6 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga)
22/7 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga)
19/8 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga)
16/9 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga)
14/10 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga)
11/11 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga)
9/12 (chủ nhật)Cebu, Clark (Pampanga)

LỊCH THI TOEFL IBT NĂM 2017 

NgàyKhu vực
7/1Cebu, Baguio, Angeles (Pampanga), Manila
14/1Cebu, Manila
22/1Cebu, Manila
4/2Cebu, Baguio, Angeles (Pampanga), Manila
18/2Cebu, Baguio, Manila
4/3Baguio, Angeles (Pampanga), Manila
11/3Cebu, Baguio, Manila
25/3Cebu, Manila
15/4Cebu
13/5Cebu
10/6Cebu

Lịch thi và hội trường thi TOEFL ở Philippines :

https://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

Thông tin về kì thi TOEIC, TOEFL ở Philippines :

http://www.hopkins.ph

LỊCH THI BRITISH COUNCIL IELTS NĂM 2017

NgàyHình thứcKhu vực
7/1 (thứ 7)Academic, GeneralManila, Iloilo
14/1 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
21/1 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao
11/2 (thứ 7)Academic, GeneralClark (Pampanga), Manila, Bacolod
16/2 (thứ 5)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao
25/2 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
4/3 (thứ 7)Academic, GeneralManila, Iloilo,
18/3 (thứ 7)AcademicCebu, Baguio, Manila
25/3 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao
20/4 (thứ 5)AcademicCebu
29/4 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio
6/5 (thứ 7)AcademicCebu
25/5 (thứ 5)Academic, GeneralCebu, Baguio
17/6 (thứ 7)AcademicCebu
24/6 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio
15/7 (thứ 7)AcademicCebu
29/7 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio
12/8 (thứ 7)AcademicCebu
19/8 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio
16/9 (thứ 7)AcademicCebu
30/9 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio
21/10 (thứ 7)AcademicCebu
28/10 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio
11/11 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio
25/11 (thứ 7)AcademicCebu
9/12 (thứ 7)AcademicCebu
16/12  (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio

Thông tin về kì thi British Council IELTS tại Philippines

Hội trường thi ở các khu vực

https://www.britishcouncil.ph/exam/ielts/dates-fees-locations

LỊCH THI IDP IELTS NĂM 2017

NgàyHình thứcKhu vực
7/1 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Bacolod
14/1(thứ 7)AcademicCebu, Manila
21/1 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
11/2 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Manila
16/2 (thứ 5)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
18/2 (thứ 7)AcademicManila
25/2 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
4/3 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Clark (Pampanga), Manila
18/3 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
25/3 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
8/4 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Manila
22/4 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
29/4 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
6/5 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
13/5 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Manila, Bacolod
25/5 (thứ 5)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
3/6 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Clark (Pampanga), Manila
17/6 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
24/6 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
8/7 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Manila, Bacolod
15/7 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
29/7 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
3/8 (thứ 5)Academic, GeneralManila
12/8 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
19/8 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
26/8 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
9/9 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Clark (Pampanga), Manila, Bacolod
16/9 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
30/9 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
14/10 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Manila
21/10 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
28/10 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
2/11 (thứ 5)Academic, GeneralManila, Bacolod
4/11 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
11/11 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
25/11 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
2/12 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Clark (Pampanga), Manila
9/12 (thứ 7)AcademicCebu, Manila
16/12 (thứ 7)Academic, GeneralCebu, Clark (Pampanga), Manila, Bacolod

Thông tin về kì thi IDP IELTS tại Philippines

Bạn chỉ cần click vào “Book IELTS test” của từng khu vực, thông tin chi tiết sẽ được hiển thị.

https://www.idp.com/philippines/ielts/bookatest

BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM SỐ THI TOEFL, TOEIC, IELTS
lich-thi-toeic-toefl-ielts-2017

Lưu ý: Lịch thi vẫn đang được cập nhật

Theo nguồn: Phil English