Những trường dành cho trẻ em tốt nhất!

Hà Nội   0901.844.885

Hồ Chí Minh   0938.034.089

Hải Phòng   0945.189.116

TƯ VẤN NHANH QUA ZALO

LỊCH THI TOEIC, TOEFL, IELTS NĂM 2017 TẠI PHILIPPINES

lich-thi

Phil English xin cập nhật lịch thi chính thức TOEIC, TOEFL, IELTS năm 2017 ở một số địa phương tại Philippines

LỊCH THI TOEIC (LISTENING & READING) NĂM 2017 

Ngày Khu vực
14/1 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga), Manila
21/1 (thứ 7) Cebu
4/2 (thứ 7) Manila
11/2 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
18/2 (thứ 7) Cebu
18/3 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga), Manila
25/3 (thứ 7) Cebu
22/4 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
29/4 (thứ 7) Cebu
13/5 (thứ 7) Cebu
20/5 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
10/6 (thứ 7) Cebu
17/6 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
15/7 (thứ 7) Cebu
22/7 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
12/8 (thứ 7) Cebu
19/8 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
16/9 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
23/9 (thứ 7) Cebu
14/10 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
21/10 (thứ 7) Cebu
11/11 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
18/11 (thứ 7) Cebu
9/12 (thứ 7) Cebu, Baguio, Clark (Pampanga)
16/12 (thứ 7) Cebu

LỊCH THI TOEIC (SPEAKING & WRITING) NĂM 2017 

Ngày Khu vực
15/1 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga), Manila
5/2 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga), Manila
18/3 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga), Manila
22/4 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga)
21/5 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga)
17/6 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga)
22/7 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga)
19/8 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga)
16/9 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga)
14/10 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga)
11/11 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga)
9/12 (chủ nhật) Cebu, Clark (Pampanga)

LỊCH THI TOEFL IBT NĂM 2017 

Ngày Khu vực
7/1 Cebu, Baguio, Angeles (Pampanga), Manila
14/1 Cebu, Manila
22/1 Cebu, Manila
4/2 Cebu, Baguio, Angeles (Pampanga), Manila
18/2 Cebu, Baguio, Manila
4/3 Baguio, Angeles (Pampanga), Manila
11/3 Cebu, Baguio, Manila
25/3 Cebu, Manila
15/4 Cebu
13/5 Cebu
10/6 Cebu

Lịch thi và hội trường thi TOEFL ở Philippines :https://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

Thông tin về kì thi TOEIC, TOEFL ở Philippines : http://www.hopkins.ph

LỊCH THI BRITISH COUNCIL IELTS NĂM 2017

Ngày Hình thức Khu vực
7/1 (thứ 7) Academic, General Manila, Iloilo
14/1 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
21/1 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao
11/2 (thứ 7) Academic, General Clark (Pampanga), Manila, Bacolod
16/2 (thứ 5) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao
25/2 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
4/3 (thứ 7) Academic, General Manila, Iloilo,
18/3 (thứ 7) Academic Cebu, Baguio, Manila
25/3 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao
20/4 (thứ 5) Academic Cebu
29/4 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio
6/5 (thứ 7) Academic Cebu
25/5 (thứ 5) Academic, General Cebu, Baguio
17/6 (thứ 7) Academic Cebu
24/6 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio
15/7 (thứ 7) Academic Cebu
29/7 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio
12/8 (thứ 7) Academic Cebu
19/8 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio
16/9 (thứ 7) Academic Cebu
30/9 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio
21/10 (thứ 7) Academic Cebu
28/10 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio
11/11 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio
25/11 (thứ 7) Academic Cebu
9/12 (thứ 7) Academic Cebu
16/12  (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio

Thông tin về kì thi British Council IELTS tại Philippines

Hội trường thi ở các khu vực

https://www.britishcouncil.ph/exam/ielts/dates-fees-locations

LỊCH THI IDP IELTS NĂM 2017

Ngày Hình thức Khu vực
7/1 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Bacolod
14/1(thứ 7) Academic Cebu, Manila
21/1 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
11/2 (thứ 7) Academic, General Cebu, Manila
16/2 (thứ 5) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
18/2 (thứ 7) Academic Manila
25/2 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
4/3 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Clark (Pampanga), Manila
18/3 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
25/3 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
8/4 (thứ 7) Academic, General Cebu, Manila
22/4 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
29/4 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
6/5 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
13/5 (thứ 7) Academic, General Cebu, Manila, Bacolod
25/5 (thứ 5) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
3/6 (thứ 7) Academic, General Cebu, Clark (Pampanga), Manila
17/6 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
24/6 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
8/7 (thứ 7) Academic, General Cebu, Manila, Bacolod
15/7 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
29/7 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
3/8 (thứ 5) Academic, General Manila
12/8 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
19/8 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
26/8 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
9/9 (thứ 7) Academic, General Cebu, Clark (Pampanga), Manila, Bacolod
16/9 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
30/9 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
14/10 (thứ 7) Academic, General Cebu, Manila
21/10 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
28/10 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
2/11 (thứ 5) Academic, General Manila, Bacolod
4/11 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
11/11 (thứ 7) Academic, General Cebu, Baguio, Manila, Davao, Iloilo
25/11 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
2/12 (thứ 7) Academic, General Cebu, Clark (Pampanga), Manila
9/12 (thứ 7) Academic Cebu, Manila
16/12 (thứ 7) Academic, General Cebu, Clark (Pampanga), Manila, Bacolod

Thông tin về kì thi IDP IELTS tại Philippines

Bạn chỉ cần click vào “Book IELTS test” của từng khu vực, thông tin chi tiết sẽ được hiển thị.

https://www.idp.com/philippines/ielts/bookatest

BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM SỐ THI TOEFL, TOEIC, IELTS
lich-thi-toeic-toefl-ielts-2017

Lưu ý: Lịch thi vẫn đang được cập nhật

Theo nguồn: Phil English

Theo dõi Phil English và kiểm tra thông tin về du học!

Facebook

Youtube